Google+ วิธีสั่งซื้อสินค้า

เมื่อลูกค้าได้รับ Catalog และลูกค้าเลือกรายการสินค้าส่งให้ทางบริษัท เราจะทำใบเสนอราคา/ใบสั่งซื้อส่งให้ลูกค้า 

วิธีการสั่งซื้อ

  • 1. เซ็นชื่อในช่องผู้สั่งซื้อแล้วแฟกซ์กลับ 02-194-6113 เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ (พร้อมหลักฐานการโอนเงินค่ามัดจำ)
  • 2. สั่งซื้อพร้อมชำระเงินสด 30% ของราคาสินค้า ชำระเงินสดส่วนที่เหลือ 70% ในวันส่งสินค้า
  • 2.1 กรณีลูกค้าสั่งซื้อแล้วส่งสินค้าทางบริษัทขนส่งเอกชน โดยปรกติทางบริษัทจะให้ลูกค้าโอนค่าสินค้าส่วนที่เหลือ 70 % ในวันส่งสินค้า
              โดยทางบริษัทจะส่งรายละเอียดการบัญชีธนาคารให้ลูกค้าโอนเงินมัดจำแนบท้ายกับใบเสนอราคา

การคิดค่าขนส่ง 

    ส่งโดยบริษัทขนส่งเอกชน ลูกค้าติดตั้งเอง ค่าขนส่งทางบริษัทขนจะกำหนดตามขนาดของอุปกรณ์ โดยปรกติจะอยู่ในช่วงราคาตัวละ 700-1000 บาท 

     ส่งสินค้า 2-6 ตัว จัดส่งพร้อมติดตั้ง ค่าขนส่งคำนวณจากระยะทางจาก กทม จนถึงปลายทาง ราคากิโลเมตรละ 13 บาท เช่น กรุงเทพ ขอนแก่น 400 กิโลเมตร ค่าขนส่ง 400 x 13 = 5200 บาท 

     ส่งสินค้า 7 ตัวขึ้นไป จัดส่งพร้อมติดตั้งโดยรถหกล้อ ค่าขนส่งคำนวณจาก กทม จนถึงปลายทาง ราคากิโลเมตรละ 18 บาท