Google+ FT- 46 อุปกรณ์กระสอบทราย พร้อมขาตั้งFT- 46 อุปกรณ์กระสอบทราย พร้อมขาตั้ง
ดูภาพขยาย


FT- 46 อุปกรณ์กระสอบทราย พร้อมขาตั้ง
ขนาด : 1.00 x 1.00 x 2.00 ม.

รายละเอียดโครงสร้าง...

1.) โครงสร้าง วัสดุเหล็กแป๊ปกลม ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว, 1.0 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
2.) ฝาปิดขา วัสดุพลาสติก PVC (แบบสวมใน) จำนวน 4 อัน
3.) สี โพลียูรีเทรน(PU) เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ - ความเงาทนทานต่อน้ำสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี โดยความเงา -ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดำ ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ
4.) การติดตั้ง การติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

ประโยชน์...
- ช่วยให้กล้ามเนื้อแขนแข็งแรง
- ทำให้น่องขาแข็งแรง