Google+ FT-12 อุปกรณ์นวดฝ่าเท้า-บริหารแขน-ยึดหลังFT-12 อุปกรณ์นวดฝ่าเท้า-บริหารแขน-ยึดหลัง
ดูภาพขยาย


FT-12 อุปกรณ์นวดฝ่าเท้า-บริหารแขน-ยึดหลัง
ขนาด : 1.00 x 1.00 x 0.80 ม.

รายละเอียดโครงสร้าง..
.

1.โครงสร้างหลัก  - เหล็กท่อกลม ขนาด  ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

2.โครงสร้างรอง  - เหล็กท่อกลม ขนาด  ø ไม่น้อยกว่า 1.2 นิ้ว  ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

3.แป้นเหยียบ - ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปั้มขึ้นรูปทรงโดม สำหรับนวดฝ่าเท้า ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว.

4.ปุ่มกดเส้น  - ฝาเหล็กครึ่งวงกลม ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว

5.ฝาปิดขา  - พลาสติก  ทำจากพลาสติก LLDPE ทรงครึ่งวงกลม (แบบสวมใน)

6.สี  - โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล

ส่วนสี B เป็นยูรีเทรน ให้ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

7.  การติดตั้ง   -  การติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า 4 ตัว