Google+ FT-08 อุปกรณ์บริหารแขน ลดหน้าท้องและนวดหลังFT-08 อุปกรณ์บริหารแขน ลดหน้าท้องและนวดหลัง
ดูภาพขยาย


FT-08 อุปกรณ์บริหารแขน ลดหน้าท้องและนวดหลัง
ขนาด : 1.00 x 1.00 x 1.10 ม.

รายละเอียดโครงสร้าง...

1.โครงสร้างหลัก - เหล็กท่อกลม ขนาด  ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

และเหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 4 x 2 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

2.โครงสร้างรอง  - เหล็กท่อกลม ขนาด  ø ไม่น้อยกว่า 1.2 นิ้ว  ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

3.ที่นั่ง  - ทำจากพลาสติก LLDPE ทรงอานจักรยาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 35 ซม.

4.ปลอกมือจับ  - ทำจากยางสังเคราะห์ ขนาด øไม่น้อยกว่า 4.5 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 15 ซม

5.ฝาปิดขา  - พลาสติก  ทำจากพลาสติก LLDPE ทรงครึ่งวงกลม (แบบสวมใน)

6.สี  - โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรน ให้ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

7.การติดตั้ง  -  การติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า 4 ตัว