Google+ FT-06 อุปกรณ์บริหารแขน-เข่า-ลดหน้าท้อง (แบบถีบ-ดึงล้อยาง)FT-06 อุปกรณ์บริหารแขน-เข่า-ลดหน้าท้อง (แบบถีบ-ดึงล้อยาง)
ดูภาพขยาย


FT-06 อุปกรณ์บริหารแขน-เข่า-ลดหน้าท้อง (แบบถีบ-ดึงล้อยาง)
ขนาด : 1.00 x 1.00 x 0.90 ม.

รายละเอียดโครงสร้าง...
 

1.โครงสร้างหลัก  - เหล็กท่อกลม ขนาด  ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

และเหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 4 x 2 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

2. โครงสร้างรอง   - เหล็กท่อกลม ขนาด  ø ไม่น้อยกว่า 1.2 นิ้ว  ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

3.ล้อยาง  - ล้อยาง ขนาด 8 นิ้ว จุดหมุนใช้ระบบลูกปืน

4.ที่นั่ง - ทำจากพลาสติก LLDPE ทรงอานจักรยาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 35 ซม.

5.ปลอกมือจับ - ทำจากยางสังเคราะห์ ขนาด øไม่น้อยกว่า 4.5 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 15 ซม.     

6.ฝาปิดขา  - พลาสติก  ทำจากพลาสติก LLDPE ทรงครึ่งวงกลม (แบบสวมใน)

7.สี    - โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล  ส่วนสี B เป็นยูรีเทรน ให้ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

8.การติดตั้ง-  การติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า 4 ตัว