Google+ เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งชุดมาตรฐาน(FT)

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งชุดมาตรฐาน(FT)
FT-45 อุปกรณ์บิดเอว-นวดหลัง และขา

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง อุปกรณ์บิดเอว-นวดหลัง และขา


FT-46 อุปกรณ์กระสอบทราย

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง อุปกรณ์กระสอบทราย


FT-47 อุปกรณ์บริหารหัวเข่า (แบบขายกน้ำหนัก)

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง อุปกรณ์บริหารหัวเข่า (แบบขายกน้ำหนัก)FT-48 อุปกรณ์บริหารข้อเข่า ยกน้ำหนัก (แบบสลับขา)

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง อุปกรณ์บริหารข้อเข่า ยกน้ำหนัก (แบบสลับขา)


FT-49 อุปกรณ์บริหารข้อเข่า (แบบขายกน้ำหนัก)

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง อุปกรณ์บริหารข้อเข่า (แบบขายกน้ำหนัก)


FT-50 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าท้อง (แบบดันกรรเชียง)

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าท้อง (แบบดันกรรเชียง)FT-51 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าท้อง (แบบดึงกรรเชียง)

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าท้อง (แบบดึงกรรเชียง)


FT-52 อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก (แบบขา A)

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก (แบบขา A)


FT-53 อุปกรณ์บริหารเอว-สะโพก (แบบสกี)

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง อุปกรณ์บริหารเอว-สะโพก (แบบสกี)FT-54 อุปกรณ์บริหารแขน-ขา (แบบโยก-ปั่น)

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง อุปกรณ์บริหารแขน-ขา (แบบโยก-ปั่น)


FT-55 อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก-หัวไหล่ (แบบล้อถ่วง)

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก-หัวไหล่ (แบบล้อถ่วง)


FT-56 อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก (แบบฉีกขาด้านข้าง)

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก (แบบฉีกขาด้านข้าง)FT-57 อุปกรณ์บริหารเอว - สะโพก (แบบนั่ง-ยืนบิดเอว)

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง อุปกรณ์บริหารเอว - สะโพก (แบบนั่ง-ยืนบิดเอว)


FT-59 อุปกรณ์บริหารข้อเข่า (แบบจักรยานเอนปั่น)

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง อุปกรณ์บริหารข้อเข่า (แบบจักรยานเอนปั่น)


FT-60 อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานนั่งปั่น)

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานนั่งปั่น)


แสดง #  
ผลลัพธ์ 46 - 60 จาก 61