Google+ FTL-10 อุปกรณ์บิดเอวนวดหลัง-ขาFTL-10	อุปกรณ์บิดเอวนวดหลัง-ขา
ดูภาพขยาย


FTL-10 อุปกรณ์บิดเอวนวดหลัง-ขา
ขนาด : 60 x 80 x 130 ซม.

รายละเอียดโครงสร้าง...

1.โครงสร้างหลัก - ท่อเหล็กขนาด ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว, 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.

ปลายท่อและหัวบูทใช้ฝาพลาสติกLLDPEทรงโดมครึ่งวงกลมขนาดøไม่น้อยกว่า55มม.,44มม.ปิดทั้งหมด

2.ลูกกลิ้งนวดหลัง-ขา  - ทำจากพลาสติก LLDPE ทรงกระบอก ขนาด ขนาด  ø ไม่น้อยกว่า 6 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 38 ซม.

3.แป้นยืน  - ทำจากพลาสติก LLDPE ทรงกลม ø ไม่น้อยกว่า 35 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 4 ซม.

4.มือจับ  - พลาสติก พลาสติก PVC ทรงกระบอก ø ไม่น้อยกว่า 40 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 15 ซม.      

5.ที่ครอบหัวเสา - พลาสติก  ทรงโดม ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว

6.แป้นยึดพื้น  - เหล็กเพลทขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 20 ซม. 15 ซม.เจาะรูสำหรับยึดน๊อต 

7.สี   -โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรน ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ