Google+ FTL-09 อุปกรณ์นวดกดจุดแผ่นหลัง-ขาคู่FTL-09	อุปกรณ์นวดกดจุดแผ่นหลัง-ขาคู่
ดูภาพขยาย


FTL-09 อุปกรณ์นวดกดจุดแผ่นหลัง-ขาคู่
ขนาด : 80 x 160 x 160 ซม.
รายละเอียดโครงสร้าง...

1.โครงสร้างหลัก - ท่อเหล็กขนาด ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว , 2 นิ้ว , 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.

ปลายท่อและหัวบูทใช้ฝาพลาสติกLLDPEทรงโดมครึ่งวงกลมขนาดøไม่น้อยกว่า55มม.,44มม.ปิดทั้งหมด

2.ที่นั่ง  - ทำจากพลาสติก LLDPE ทรงกลม ø ไม่น้อยกว่า 35 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 4 ซม.

3.ลูกกลิ้งนวดหลัง-ขา -ทำจากพลาสติก LLDPE ทรงกระบอก ขนาด ขนาด  ø ไม่น้อยกว่า 6 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 38 ซม.

4.มือจับ  - พลาสติก พลาสติก PVC ทรงกระบอก ø ไม่น้อยกว่า 40 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 15 ซม.      

5.ที่ครอบหัวเสา - พลาสติก  ทรงโดม ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว

6.ยางกันกระแทก - ยูริเทรนใส มีลักษณะที่เหนียวไม่แตกง่ายเหมือนลูกยางธรรมดาทั่วไป

7.แป้นยึดพื้น  - เหล็กเพลทขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 20 ซม.,15 ซม. เจาะรูสำหรับยึดน๊อต 

8.สี  -โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรน ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ