Google+ FTL-06 อุปรณ์แกว่งสะโพก-ทรงตัวคู่FTL-06	อุปรณ์แกว่งสะโพก-ทรงตัวคู่
ดูภาพขยาย


FTL-06 อุปรณ์แกว่งสะโพก-ทรงตัวคู่
ขนาด : 80 x 120 x 130 ซม.
รายละเอียดโครงสร้าง...

1.โครงสร้างหลัก - ท่อเหล็กขนาด ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว , 2 นิ้ว , 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.

ปลายท่อและหัวบูทใช้ฝาพลาสติกLLDPEทรงโดมครึ่งวงกลมขนาดøไม่น้อยกว่า55มม.,44มม.ปิดทั้งหมด

2.ที่เหยียบ  - พลาสติก LLDPE ทรงวงรี ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า 27 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 45 ซม.หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว จำนวน 2  ชิ้น

3.ที่พิงหลัง  -พลาสติก LLDPE ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม.ยาวไม่น้อยกว่า 50 ซม.  หนาไม่น้อยกว่า 4.5 ซม

4.มือจับ - พลาสติก พลาสติก PVC ทรงกระบอก ø ไม่น้อยกว่า 40 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 15 ซม.      

5.ที่ครอบหัวเสา - พลาสติก  ทรงโดม ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว

6.ยางกันกระแทก - ยูริเทรนใส มีลักษณะที่เหนียวไม่แตกง่ายเหมือนลูกยางธรรมดาทั่วไป

7.แป้นยึดพื้น  - เหล็กเพลทขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 20 ซม. เจาะรูสำหรับยึดน๊อต 

8.สี -โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรน ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ