Google+ FTL-05 อุปกรณ์นั่งโยก (แบบขาถีบคู่)FTL-05	อุปกรณ์นั่งโยก (แบบขาถีบคู่)
ดูภาพขยาย


FTL-05 อุปกรณ์นั่งโยก (แบบขาถีบคู่)
ขนาด : 50 x 120 x 150 ซม.

รายละเอียดโครงสร้าง...

1.โครงสร้างหลัก - ท่อเหล็กขนาด ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว , 2 นิ้ว , 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.

ปลายท่อและหัวบูทใช้ฝาพลาสติกLLDPEทรงโดมครึ่งวงกลมขนาดøไม่น้อยกว่า55มม.,44มม.ปิดทั้งหมด

2.ที่พิง  - พลาสติกLLDPE ทรงสี่เหลี่ยมโค้ง ความกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม.  ยาวไม่น้อยกว่า 45 ซม.หนาไม่น้อยกว่า 4 ซม. จำนวน 1 ชิ้น 

3.ที่นั่ง  - พลาสติก LLDPE ทรงสี่เหลี่ยมขอบมน ความกว้างไม่น้อยกว่า 35 ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า 35 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 4 ซม. จำนวน 1 ชิ้น

4.ที่เหยียบ  - ทำจากพลาสติก LLDPE ทรงวงรี ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 13 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 33 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว มีปุ่มสำหรับนวดฝ่าเท้า

5.มือจับ  - พลาสติก พลาสติก PVC ทรงกระบอก ø ไม่น้อยกว่า 40 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 15 ซม.      

6.ที่ครอบหัวเสา - พลาสติก  ทรงโดม ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว

7.ยางกันกระแทก - ยูริเทรนใส มีลักษณะที่เหนียวไม่แตกง่ายเหมือนลูกยางธรรมดาทั่วไป

8.แป้นยึดพื้น  - เหล็กเพลทขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 20 ซม. เจาะรูสำหรับยึดน๊อต 

9.สี  -โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรน ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ