Google+ FTL-03 อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอก (แบบดึงยกตัว)FTL-03 อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอก (แบบดึงยกตัว)
ดูภาพขยาย


FTL-03 อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอก (แบบดึงยกตัว)
ขนาด : 60 x 100 x 170 ซม.
รายละเอียดโครงสร้าง...

1.โครงสร้างหลัก - ท่อเหล็กขนาด ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว , 1.5 นิ้ว , 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.

ปลายท่อและหัวบูทใช้ฝาพลาสติกLLDPEทรงโดมครึ่งวงกลมขนาดøไม่น้อยกว่า55มม.,44มม.ปิดทั้งหมด

2.ที่พิง  - พลาสติกLLDPE ทรงสี่เหลี่ยมโค้ง ความกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม.  ยาวไม่น้อยกว่า 45 ซม.หนาไม่น้อยกว่า 4 ซม. จำนวน 1 ชิ้น 

3.ที่นั่ง   - พลาสติก LLDPE ทรงสี่เหลี่ยมขอบมน ความกว้างไม่น้อยกว่า 35 ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า 35 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 4 ซม. จำนวน 1 ชิ้น

4.มือจับ  - พลาสติก พลาสติก PVC ทรงกระบอก ø ไม่น้อยกว่า 40 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 15 ซม.      

5.ที่ครอบหัวเสา - พลาสติก  ทรงโดม ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว

6.ยางกันกระแทก - ยูริเทรนใส มีลักษณะที่เหนียวไม่แตกง่ายเหมือนลูกยางธรรมดาทั่วไป

7.แป้นยึดพื้น  - เหล็กเพลทขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 20 ซม. เจาะรูสำหรับยึดน๊อต 

8.สี   -โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรน ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ