Google+ FTL-01 อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอก (แบบถ่าง-หุบยกตัว)FTL-01 อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอก (แบบถ่าง-หุบยกตัว)
ดูภาพขยาย


FTL-01 อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอก (แบบถ่าง-หุบยกตัว)
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง FTL-01 อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอก (แบบถ่าง-หุบยกตัว)

ขนาด : 80 x 140 x 170 ซม.

รายละเอียดโครงสร้าง...

1.โครงสร้างหลัก - ท่อเหล็กขนาด ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว , 1.5 นิ้ว , 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.ปลายท่อและหัวบูทใช้ฝาพลาสติกLLDPEทรงโดมครึ่งวงกลมขนาดøไม่น้อยกว่า55มม.,44มม.ปิดทั้งหมด

2.อาร์ม  - พลาสติกLLDPE ทรงกระบอกครึ่งวงกลม   กว้างไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว  ยาวไม่น้อยกว่า 35 ซม.  จำนวน 2 ชิ้น

3.ที่พิง  - พลาสติกLLDPE ทรงสี่เหลี่ยมโค้ง ความกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม.  ยาวไม่น้อยกว่า 45 ซม.หนาไม่น้อยกว่า 4 ซม. จำนวน 1 ชิ้น 

4.ที่นั่ง  - พลาสติก LLDPE ทรงสี่เหลี่ยมขอบมน ความกว้างไม่น้อยกว่า 35 ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า 35 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 4 ซม. จำนวน 1 ชิ้น

5.ฝาครอบ  - พลาสติก LLDPE ความกว้าง 33 ซม. ความยาว 70 ซม. ความสูง 28 ซม.

6.แป้นยึดพื้น  - เหล็กเพลทขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 20 ซม. เจาะรูสำหรับยึดน๊อต 

7.สี -โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรน ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ