Google+ FTS-60 อุปกรณ์บริหารข้อเข่า(แบบจักรยานนั่งปั่น)FTS-60 อุปกรณ์บริหารข้อเข่า(แบบจักรยานนั่งปั่น)
ดูภาพขยาย


FTS-60 อุปกรณ์บริหารข้อเข่า(แบบจักรยานนั่งปั่น)
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลส อุปกรณ์บริหารข้อเข่า(แบบจักรยานนั่งปั่น)

ขนาด 1.00x1.00x1.40 เมตร

-          โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสกลม304ขนาดɸ 2 นิ้ว,1 ¼ นิ้ว

ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

-          ชุดมือจับ ท่อสแตนเลสกลม 304 ขนาด 1 ¼ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

-          ที่นั่ง แผ่นสแตนเลส 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ทรงอานจักรยาน

ขนาดไม่น้อยกว่า 28 x 36 x 2.5 ซม.

-          ล้อปั่นจักรยาน แผ่นสแตนเลส 304 ขนาด ɸ ไม่น้อยกว่า 40 ซม.

ความหนาไม่น้อยกว่า 0.8 ซม.

-          ฝาปิดปลายท่อกลม ฝาครอบเชื่อมสแตนเลสทรงครึ่งวงกลม

-          การติดตั้ง ยึดด้วยพุก ไม่น้อยกว่า 4 ตัว