Google+ FTS-55 อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก-หัวไหล่(แบบล้อถ่วง)FTS-55 อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก-หัวไหล่(แบบล้อถ่วง)
ดูภาพขยาย


FTS-55 อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก-หัวไหล่(แบบล้อถ่วง)
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลส อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก-หัวไหล่(แบบล้อถ่วง)

ขนาด 1.00x1.00x1.60 เมตร

-          โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสกลม304ขนาดɸ 2 นิ้ว,1 ¼ นิ้ว

ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

-          ชุดมือจับ ท่อสแตนเลสกลม 304 ขนาด 1 ¼ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

-          เท้าเหยียบ แผ่นสแตนเลส 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ปั๊มขึ้นรูปทรงวงรี

มีขอบกันเท้าตก มีปุ่มนูนนวดเท้ากันลื่น

-          ล้อถ่วง แผ่นสแตนเลส 304 ขนาด ɸ ไม่น้อยกว่า 40 ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า 0.8 ซม. 

-          ฝาปิดปลายท่อกลม ฝาครอบเชื่อมสแตนเลสทรงครึ่งวงกลม

-          การติดตั้ง ยึดด้วยพุก ไม่น้อยกว่า 4 ตัว