Google+ FTS-44 อุปกรณ์บิดลำตัววงล้อเดี่ยวFTS-44 อุปกรณ์บิดลำตัววงล้อเดี่ยว
ดูภาพขยาย


FTS-44 อุปกรณ์บิดลำตัววงล้อเดี่ยว
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลส อุปกรณ์บิดลำตัววงล้อเดี่ยว

ขนาด 1.00x1.00x1.60 เมตร

-          โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสกลม304ขนาดɸ 2 นิ้ว,1 ¼ นิ้ว

ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

-          วงล้อหมุน ท่อสแตนเลสกลม304ขนาด 1 1/4 นิ้ว, ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

ดัดเป็นวงกลมɸไม่น้อยกว่า 80 ซม. จำนวน 2 วง

-          ฝาปิดปลายท่อกลม ฝาครอบเชื่อมสแตนเลสทรงครึ่งวงกลม

-          การติดตั้ง ยึดด้วยพุก ไม่น้อยกว่า 4 ตัว