Google+ FTS-20 อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้าเพลาคู่)FTS-20 อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้าเพลาคู่)
ดูภาพขยาย


FTS-20 อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้าเพลาคู่)
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลส อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้าเพลาคู่)

ขนาด 1.00x1.00x1.60 เมตร

-          โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสกลม304 ขนาดɸ 2 นิ้ว,1 ¼ นิ้ว

ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

-          ชุดมือจับ ท่อสแตนเลสกลม 304 ขนาด 1 ¼ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

-          เท้าเหยียบ แผ่นสแตนเลส 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ปั๊มขึ้นรูปทรงวงรี

มีขอบกันเท้าตก มีปุ่มนูนนวดเท้ากันลื่น

-          ฝาปิดปลายท่อกลม ฝาครอบเชื่อมสแตนเลสทรงครึ่งวงกลม

-          การติดตั้ง ยึดด้วยพุก ไม่น้อยกว่า 4 ตัว