Google+ FTS-16 อุปกรณ์บริหารหน้าท้อง / แขน-หัวไหล่ (แบบดึงยกตัว)FTS-16 อุปกรณ์บริหารหน้าท้อง / แขน-หัวไหล่ (แบบดึงยกตัว)
ดูภาพขยาย


FTS-16 อุปกรณ์บริหารหน้าท้อง / แขน-หัวไหล่ (แบบดึงยกตัว)
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลส อุปกรณ์บริหารหน้าท้อง / แขน-หัวไหล่ (แบบดึงยกตัว)

ขนาด 1.00x1.00x1.00 เมตร

-          โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสกลม304 ขนาดɸ 2 นิ้ว,1 ¼ นิ้ว

ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

-          ที่นั่ง แผ่นสแตนเลส 304 ทรงสี่เลี่ยมขอบมน ขนาดไม่น้อยกว่า 27 x 100 ซม.

-          ฝาปิดปลายท่อกลม ฝาครอบเชื่อมสแตนเลสทรงครึ่งวงกลม

-          การติดตั้ง ยึดด้วยพุก ไม่น้อยกว่า 4 ตัว