Google+ FTS-15 อุปกรณ์แก้ปวดเข่า (แบบขาคู่)FTS-15 อุปกรณ์แก้ปวดเข่า (แบบขาคู่)
ดูภาพขยาย


FTS-15 อุปกรณ์แก้ปวดเข่า (แบบขาคู่)
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลส อุปกรณ์แก้ปวดเข่า (แบบขาคู่)

ขนาด 1.00x1.00x0.80 เมตร

-          โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสกลม304ขนาดɸ 2 นิ้ว,1 ¼ นิ้ว

ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

-          ชุดมือจับ ท่อสแตนเลสกลม 304 ขนาด 1 ¼ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

-          ที่นั่ง แผ่นสแตนเลส 304 ปั๊มขึ้นรูป ทรงสี่เลี่ยมขอบมนยกคิ้วรอบแผ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 35 x 2.5 ซม.

-          ตุ้มน้ำหนัก ท่อกลมสแตนเลส 304 ขนาด 4 นิ้ว

-          ฝาปิดปลายท่อกลม ฝาครอบเชื่อมสแตนเลสทรงครึ่งวงกลม

-          การติดตั้ง ยึดด้วยพุก ไม่น้อยกว่า 4 ตัว