Google+ FTS-13 อุปกรณ์ซิทอัพลดหน้าท้อง / บริหารขา-เข่า (แบบยกตุ้มน้ำหนักFTS-13 อุปกรณ์ซิทอัพลดหน้าท้อง / บริหารขา-เข่า (แบบยกตุ้มน้ำหนัก
ดูภาพขยาย


FTS-13 อุปกรณ์ซิทอัพลดหน้าท้อง / บริหารขา-เข่า (แบบยกตุ้มน้ำหนัก
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลส อุปกรณ์ซิทอัพลดหน้าท้อง / บริหารขา-เข่า (แบบยกตุ้มน้ำหนัก)

ขนาด 1.00x1.00x0.60 เมตร

-          โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสกลม304 ขนาดɸ 2 นิ้ว,1 ¼ นิ้ว

ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

-          ที่รองนอน แผ่นสแตนเลส 304 ทรงสี่เลี่ยมขอบมน ขนาดไม่น้อยกว่า 27 x 100 ซม.

-          ตุ้มน้ำหนัก ท่อกลมสแตนเลส 304 ขนาด 4 นิ้ว

-          ฝาปิดปลายท่อกลม ฝาครอบเชื่อมสแตนเลสทรงครึ่งวงกลม

-          การติดตั้ง ยึดด้วยพุก ไม่น้อยกว่า 4 ตัว