Google+ FTS-12 อุปกรณ์นวดฝ่าเท้า-บริหารแขน-ยึดหลังFTS-12 อุปกรณ์นวดฝ่าเท้า-บริหารแขน-ยึดหลัง
ดูภาพขยาย


FTS-12 อุปกรณ์นวดฝ่าเท้า-บริหารแขน-ยึดหลัง
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลส อุปกรณ์นวดฝ่าเท้า-บริหารแขน-ยึดหลัง

ขนาด 1.00x1.00x0.80 เมตร

-          โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสกลม304 ขนาดɸ 2 นิ้ว, 1 ¼ นิ้ว

ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

-          ชุดมือจับ ท่อสแตนเลสกลม 304 ขนาด 1 ¼ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

-          ที่นั่ง แผ่นสแตนเลส 304  ทรงสี่เลี่ยมขอบมน ขนาดไม่น้อยกว่า 35 x 45 x 2.5 ซม.

-          ฝาปิดปลายท่อกลม ฝาครอบเชื่อมสแตนเลสทรงครึ่งวงกลม

-          การติดตั้ง ยึดด้วยพุก ไม่น้อยกว่า 4 ตัว