Google+ FTS-11 อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบบิดเอวเดี่ยว)FTS-11 อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบบิดเอวเดี่ยว)
ดูภาพขยาย


FTS-11 อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบบิดเอวเดี่ยว)
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลส อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบบิดเอวเดี่ยว)

ขนาด 1.00x1.00x1.00 เมตร

-          โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสกลม304ขนาดɸ 2 นิ้ว,1 ¼ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

-          ชุดมือจับ ท่อสแตนเลสกลม 304 ขนาด 1 ¼ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

-          แป้นยืน แผ่นสแตนเลส 304 ปั๊มขึ้นรูปทรงกลม มีปุ่มนูนกันลื่น ขนาด ɸ ไม่น้อยกว่า 35 ซม.

-          ฝาปิดปลายท่อกลม ฝาครอบเชื่อมสแตนเลสทรงครึ่งวงกลม

-          การติดตั้ง ยึดด้วยพุก ไม่น้อยกว่า 4 ตัว