Google+ FTS-10 อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบนอน)FTS-10 อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบนอน)
ดูภาพขยาย


FTS-10 อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบนอน)
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลส อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบนอน)

ขนาด 1.00x1.00x1.50 เมตร

-          โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสกลม304ขนาดɸ 2 นิ้ว,1 ¼ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

-          ชุดมือจับ ท่อสแตนเลสกลม 304 ขนาด 1 ¼ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

-          ที่รองนอน แผ่นสแตนเลส 304 ทรงสี่เหลี่ยมขอบมน ขนาดไม่น้อยกว่า 27 x 100 ซม.

-          แผ่นน้ำหนัก แผ่นสแตนเลส ทรงกลม ɸ ไม่น้อยกว่า 20 ซม. น้ำหนัก ไม่น้อยกว่า 12 กิโลกรัม

-          ฝาปิดปลายท่อกลม ฝาครอบเชื่อมสแตนเลสทรงครึ่งวงกลม

-          การติดตั้ง ยึดด้วยพุก ไม่น้อยกว่า 4 ตัว