Google+ FTS-05 อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งพิง)FTS-05 อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งพิง)
ดูภาพขยาย


FTS-05 อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งพิง)
อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งพิง)

ขนาด 1.00x1.00x0.80 เมตร

-          โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสกลม304ขนาดɸ 2 นิ้ว,1 ¼ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

-          ล้อปั่นจักรยาน แผ่นสแตนเลส 304 ขนาด ɸ ไม่น้อยกว่า 40 ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า 0.8 ซม.

-          ชุดมือจับ ท่อสแตนเลสกลม 304 ขนาด 1 ¼ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

-          ที่นั่ง แผ่นสแตนเลส 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ทรงอานจักรยาน ขนาดไม่น้อยกว่า 28 x 36 x 2.5 ซม.

-          พนักพิง แผ่นสแตนเลส 304 ปั๊มขึ้นรูปทรงสี่เหลี่ยมขอบมนยกคิ้วรอบแผ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 35 x 2.5 ซม.

-          ฝาปิดปลายท่อกลม ฝาครอบเชื่อมสแตนเลสทรงครึ่งวงกลม

-          การติดตั้ง ยึดด้วยพุก ไม่น้อยกว่า 4 ตัว