Google+ ST-027 อุปกรณ์วงล้อหมุน บริหารแขน หัวไหล่ST-027 อุปกรณ์วงล้อหมุน บริหารแขน หัวไหล่
ดูภาพขยาย


ST-027 อุปกรณ์วงล้อหมุน บริหารแขน หัวไหล่
ST-027 เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลส อุปกรณ์วงล้อหมุน บริหารแขน หัวไหล่

ขนาด 40 x 100 x 160 ซม.

-         โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสกลม304ขนาด 4 นิ้ว,2 นิ้ว1 ¼ นิ้ว, ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

-         วงล้อหมุน ท่อสแตนเลสกลม304ขนาด 1 1/4 นิ้ว, ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.ดัดเป็นวงกลมɸไม่น้อยกว่า 80 ซม. จำนวน 2 วง

-         ฝาปิดปลายท่อกลม ฝาครอบเชื่อมสแตนเลสทรงครึ่งวงกลม

-         เพลทยึดพื้น เพลทสแตนเลท ทรงกลม เจาะรูสำหรับยึดพื้น

-         การติดตั้ง ยึดด้วยพุกสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 3หุน