Google+ ST-008 อุปกรณ์บริหาร บิดเอวแบบยืน 3 ที่ST-008 อุปกรณ์บริหาร บิดเอวแบบยืน 3 ที่
ดูภาพขยาย


ST-008 อุปกรณ์บริหาร บิดเอวแบบยืน 3 ที่
ST-008 เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลส อุปกรณ์บริหาร บิดเอวแบบยืน 3 ที่

ขนาด 140 x 140 x 120 ซม.

-         โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสกลม304ขนาด 3 นิ้ว, 1 ¼ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

-         ชุดมือจับ ท่อสแตนเลสกลม 304 ขนาด 1 ¼ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

-         แป้นยืน แผ่นสแตนเลส 304 ปั๊มขึ้นรูปทรงกลม มีปุ่มนูนกันลื่น ขนาด ɸ ไม่น้อยกว่า 35 ซม.

-         เพลทยึดพื้น แผ่นสแตนเลส ขนาด ɸ ไม่น้อยกว่า 20 ซม. เจาะรูสำหรับยึดพุก

-         ฝาปิดปลายท่อกลม ฝาครอบเชื่อมสแตนเลสทรงครึ่งวงกลม

-         การติดตั้ง ยึดด้วยพุกสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 3หุน