Google+ FT-01 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่FT-01 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่
ดูภาพขยาย


FT-01 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่
ขนาด : 1.00 x 1.00 x 1.60 ม.
รายละเอียดโครงสร้าง...

  1. โครงสร้างหลัก - เหล็กท่อกลม ขนาด  ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.ใช้เหล็กเพลาเป็นตัวดึงลูกน้ำหนัก
  2. โครงสร้างรอง - เหล็กท่อกลม ขนาด  ø ไม่น้อยกว่า 1.2 นิ้ว  ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
  3. ที่พิง - ทำจากพลาสติก LLDPE ทรงสี่เหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 28 x 35 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.
  4. ที่นั่ง - ทำจากพลาสติก LLDPE ทรงสี่เหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 28 x 35 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.
  5. ตุ้มน้ำหนัก - เหล็กหล่อ หุ้มด้วยพลาสติก LLDPE เพื่อกันสนิม ทรงกลม ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 25 ซม. ความหนา

ไม่น้อยกว่า 3.5 ซม.จำนวน 1 ลูก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 20 ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า 3 ซม. จำนวน                          1 ลูก น้ำหนักรวมไม่ต่ำกว่า 12 กก. (เป็นลูกน้ำหนักที่ใช้ตามโรงยิมมาตรฐานทั่วไป)

  1. ปลอกมือจับ - ทำจากยางสังเคราะห์ ขนาด øไม่น้อยกว่า 4.5 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 15 ซม.
  2. ฝาปิดขา – พลาสติก ทำจากพลาสติก LLDPE ทรงครึ่งวงกลม (แบบสวมใน)

8. สี - โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล                                          ส่วนสี B เป็นยูรีเทรน ให้ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

9. การติดตั้ง - การติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า 4 ตัว