Google+ FTL-08 อุปกรณ์โยกกรรเชียงบกเดี่ยวFTL-08	อุปกรณ์โยกกรรเชียงบกเดี่ยว
ดูภาพขยาย


FTL-08 อุปกรณ์โยกกรรเชียงบกเดี่ยว
ขนาด : 80 x 120 x 120 ซม.
รายละเอียดโครงสร้าง...

1.โครงสร้างหลัก - ท่อเหล็กขนาด ø ไม่น้อยกว่า 1.2นิ้ว เหล็กกล่อง ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 3x1.5 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.

ปลายท่อและหัวบูทใช้ฝาพลาสติกLLDPEทรงโดมครึ่งวงกลมขนาดøไม่น้อยกว่า55มม.,44มม.ปิดทั้งหมด

2.ที่พิง - พลาสติกLLDPE ทรงสี่เหลี่ยมโค้ง ความกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม.  ยาวไม่น้อยกว่า 45 ซม.หนาไม่น้อยกว่า 4 ซม. จำนวน 1 ชิ้น 

3.ที่นั่ง  - พลาสติก LLDPE ทรงสี่เหลี่ยมขอบมน ความกว้างไม่น้อยกว่า 35 ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า 35 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 4 ซม. จำนวน 1 ชิ้น

4.ที่เหยียบ  - ทำจากพลาสติก LLDPE ทรงวงรี ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 13 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 33 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว มีปุ่มสำหรับนวดฝ่าเท้า

5.มือจับ   - พลาสติก พลาสติก PVC ทรงกระบอก ø ไม่น้อยกว่า 40 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 15 ซม.      

6.ยางกันกระแทก - ยูริเทรนใส มีลักษณะที่เหนียวไม่แตกง่ายเหมือนลูกยางธรรมดาทั่วไป

7.แป้นยึดพื้น  - เหล็กเพลทขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 20 ซม. เจาะรูสำหรับยึดน๊อต 

8.สี   -โพลียูรีเทรน เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรน ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ